Weblijn
Image default
ZZP

Nederlandse belastingvoordelen

De Nederlandse regering heeft onlangs de “Covid-19 Wet justitie en veiligheid” aangenomen, die de raad van bestuur toestaat om de periode van 5 maanden in bepaalde situaties te verlengen. De nieuwe regels zijn in werking getreden op 17 december 2020 en gelden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2019. Bedrijven in Nederland moeten jaarrekeningen opstellen, publiceren en controleren om te voldoen aan de COVID-19-regelgeving. Deze regeling heeft geen terugwerkende kracht en de termijn voor het neerleggen van je jaarrekening blijft dezelfde als voordat de wet werd aangenomen.

De meeste Nederlandse bedrijven moeten hun jaarrekening voor het einde van het jaar, de eerste dag van het nieuwe boekjaar, neerleggen. Het belastingtijdvak loopt van het begin van het kalenderjaar tot het einde van het jaar. Het indienen van je rekeningen vereist echter dat je zich aan strikte deadlines houdt. Voor het einde van de maand moet een termijnverlenging worden aangevraagd en je moet je verzoek ten minste zes weken van tevoren aan de Belastingdienst melden.

Nederland volgt het Britse systeem en verplicht zijn bedrijven om hun jaarrekening online in te dienen. De meeste bedrijven zijn verplicht om hun rekeningen digitaal in te dienen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, moet je mogelijk een kleine vergoeding betalen voor het indienen als je een micro- of klein bedrijf bent. Nederland verplicht zijn tussenpersonen om de Standard Business Reporting (SBR) software te gebruiken. Het Nederlandse belastingstelsel stelt je in staat om voorlopige rekeningen in te dienen als je de jaarrekening niet op tijd vaststelt.

Nederland heeft de laagste vennootschapsbelastingtarieven van Europa. Als je echter een bedrijf runt en winst maakt, is het belangrijk om de jaarlijkse belastingaangifte binnen het vereiste tijdsbestek in te dienen. Je moet deze aangifte indienen binnen een jaar nadat de winst is gerealiseerd. Een Nederlandse accountant kan je helpen je financiële situatie in balans te brengen en te voldoen aan de lokale vereisten, waaronder de IFRS van de Nederlandse overheid. Dit is een wettelijke vereiste, dus het is de moeite waard om je belastingen goed te laten doen.

Nederland biedt ook de beste vennootschapsbelastingtarieven van Europa. In Nederland kunt je genieten van belastingvoordelen zonder je zorgen te maken over de fiscale gevolgen van het succes van je bedrijf. Een sterke financiële structuur is noodzakelijk voor een succesvol bedrijf. Als je van plan bent om naar Nederland te verhuizen, zorg er dan voor dat je een accountant inhuurt die je kan helpen bij het voorbereiden en indienen van je belastingen.

Het boekjaar van een Nederlands bedrijf begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Daarnaast worden de financiële boeken van een Nederlands bedrijf opgesteld over een periode van 12 maanden, hoewel sommige kleinere bedrijven onderworpen zijn aan een boekjaar van 52 weken. Het boekjaar is opgedeeld in kwartalen. De periode van het jaar voor het opstellen van de jaarrekening is gelijk aan het boekjaar in Nederland. In Nederland is het niet ongebruikelijk om hetzelfde belastingjaar te hebben als Nederland.

 Leer meer over boekhouden