Weblijn
Image default
Rechten

Alimentatie wijzigen, hoe moet dat?

Kinderalimentatie wijzigen

Er zijn diverse gebeurtenissen die kunnen gebeuren waardoor u de kinderalimentatie kunt laten wijzigen zoals het verliezen van uw baan of een aanpassing in de omgangsregeling. Het kan zo zijn dat u de hoogte van de kinderalimentatie kunt laten aanpassen wanneer deze gebeurtenissen invloed hebben op uw draagkracht.

Hieronder staat een opsomming van veranderingen die een goede reden zijn om de kinderalimentatie te laten wijzigen.

  • Indien u ontslagen bent of geen baan heeft

  • Een verhuizing

  • Wanneer het kind bij de andere partner gaat wonen

  • Het krijgen van een nieuwe baan

  • Wanneer u met pensioen gaat

  • Hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  • In het geval van overlijden

  • Aanpassing van de omgangsregeling

Mocht u de hoogte van de alimentatie aanpassen dan is het verstandig om eerst te overleggen met uw ex-partner. Zo kunnen beide partners in goed overleg beslissen wat het nieuwe bedrag moet zijn. Als beide partners er niet uitkomen dan is het raadzaam om samen een officiële herberekening van de kinderalimentatie te laten maken. Zo weten beide partners dat het bedrag eerlijk is voor allebei.

Als er geen contact meer mogelijk is met uw ex-partner of uw ex-partner wilt niet meewerken dan kunt u een wijziging van de kinderalimentatie aanvragen via een advocaat. Op die manier kan de rechter het bedrag opnieuw vaststellen. Niet alle gebeurtenissen zullen leiden tot een verlaging of verhoging van de kinderalimentatie. Dit wordt beoordeeld per geval door de rechter. Schakel een advocaat alimentatie in om te zien of u de kinderalimentatie kunt laten wijzigen.

Partneralimentatie wijzigen

Net als bij het wijzigen van de kinderalimentatie dient er een gebeurtenis te zijn die reden geeft om de partneralimentatie te wijzigen. Dit kan een verandering van inkomen, verandering van woonsituatie of een verandering van burgerlijke staat zijn. Indien dit van toepassing is op uw situatie dan kan een scheidingsadvocaat in dat geval een wijzigingsverzoek indienen bij de rechtbank. Maar het beter om dit in goed overleg te regelen met uw ex-partner indien dit mogelijk is.

Indien u werkloos bent geworden doordat uw werkgever u heeft ontslagen dan is het ook mogelijk om de partneralimentatie tijdelijk te onderbreken. De partneralimentatie wordt op nihil gezet. Als de alimentatie-betalende partner geen inkomen meer heeft, kan de partner deze niet meer voldoen. De partner hoeft pas weer alimentatie te betalen wanneer de partner weer een inkomen geniet. Neem contact op indien u de partneralimentatie wilt laten wijzigen door een advocaat.