Weblijn
Image default
Financieel

Veelgestelde vragen over bewindvoering

Veelgestelde vragen over bewindvoering

Financiële problemen kunnen zorgen voor tal van onwenselijke situaties. Zo kan het zorgen voor onzekerheid en stress. Door te kiezen voor bewindvoering krijg je langzaam weer controle over je eigen financieren. Toch is het niet altijd even duidelijk wat bewindvoering nu precies inhoudt. Aan de hand van de meest gestelde vragen kun je een goed beeld krijgen van wat de bewindvoerder doet en wat je mag verwachten. 

Wat is bewindvoering?

Van bewindvoering is sprake als een ander het beheer voert over je financiën. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij iemand niet in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen, of als er sprake is van schuldsanering. In de praktijk is er sprake van bewindvoering als de rechtbank een uitspraak heeft gedaan nadat er een verzoek tot onderbewindstelling of beschermingsbewind is ingediend. De rechtbank stelt dan ook een bewindvoerder aan. Hij of zij neemt dan namens jou alle beslissingen op het gebied van je financiën. Een bewindvoerder behartigt dus jouw belangen en zorgt ervoor dat alle rekeningen worden betaald. 

Hoe lang duurt de bewindvoering

De duur van de bewindvoering is veelal afhankelijk van de reden van de onderbewindstelling. Als er sprake is van een schuldsaneringstraject waarbij een beroep is gedaan op de WSNP-regeling, dan duurt het normaal gesproken drie jaar. In sommige gevallen kan van die termijn worden afgeweken en kan er voor een verlenging van maximaal twee jaar worden gekozen. Aan de andere kant zijn er ook situaties waarin de termijn van drie jaar kan worden ingekort. Ben je als schuldenaar in staat om de schulden volledig af te lossen, dan kan er een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om het bewind op te heffen. Als er geen sprake is van een schuldsanering via de WSNP-regeling, dan kan de termijn voor de bewindvoering onbeperkt zijn.

Wanneer moet je bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering wordt vaak aangevraagd als er sprake is van problematische schulden. In andere situaties kan er ook gekozen worden voor bewindvoering. Denk aan situaties waarbij iemand niet goed met zijn financiën kan omgaan door psychische problemen of door een langdurige ziekte. Bewindvoering wordt normaal gesproken aangevraagd als er sprake is van een zeer grote schuldenlast die men niet zelfstandig kan oplossen. Door het tijdig inschakelen van een bewindvoerder wordt vaak voorkomen dat de schulden blijven toenemen.

Wat zijn de kosten?

Voor de werkzaamheden die een bewindvoerder uitvoert mag hij of zij kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn door de overheid vastgesteld en zijn dus voor elke bewindvoerder hetzelfde. Een verzoek indienen omdat je zou vinden dat een bewindvoerder te duur is kan dus alleen slagen als de bewindvoerder meer kosten berekend dan wat is toegestaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er toestemming worden gegeven om extra kosten door te berekenen. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal personen wat onder bewind staat. De kosten voor een persoon bedragen 116,26 euro per jaar en bij problematische schulden is dat 150,44 euro per maand. Voor een situatie waarbij de bewindvoering voor meerdere personen geldt mag 139,55 euro per maand in rekening worden gebracht en bij problematische schulden is dat 160,02 euro per maand. De bedragen zijn inclusief btw.

Bron: https://www.bewindvoeringskantoornoordbrabant.nl/