Weblijn
Image default
Dienstverlening

Algemene veiligheidsmaatregelen in tijden van ramp

De hedendaagse wereld draait op elektriciteit, wat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. En bij een natuurramp zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden om elektrisch veilig te blijven tijdens de storm. Het is van cruciaal belang voor organisaties om noodstop- en opstartprocessen te ontwerpen voor elektrische systemen, apparatuur en HVAC-systemen in het geval van een natuurramp. Zorg ervoor dat alle telefoons en andere communicatieapparatuur zijn opgeladen voordat de storm komt. Om waterschade door overstromingen tot een minimum te beperken, koppelt u vervolgens alle gadgets los en plaatst u ze zo hoog mogelijk. Om spanningspieken in de bedrading en apparatuur te voorkomen, moet u de primaire stroomonderbreker die het huis van stroom voorziet, uitschakelen. Nadat de storm voorbij is en je de schade begint te beoordelen, blijf uit de buurt van overstroomde gebieden, omdat ze mogelijk onder stroom staan.

Wat te doen met uw draden?

Als elektrische apparatuur of elektronica onder water is geweest, gebruik deze dan niet. Als het elektrische systeem is overstroomd, laat het dan nakijken door een ervaren elektrische inspecteur. Door apparatuur en meubilair boven de verwachte overstromings niveaus te plaatsen en kritieke gegevens, computers en apparatuur, indien mogelijk, naar een andere locatie te verplaatsen, wordt de schade door overstromingen tot een minimum beperkt. Als u een gecertificeerde generator gebruikt, controleer dan of deze is geïnstalleerd door een getrainde elektricien en of de omschakelaar en GFCI-beveiliging worden vermeld en toegestaan. Koolmonoxidemelders zijn een geweldig idee om in huis te hebben. Houd je omgeving goed in de gaten als je naar buiten gaat. Blijf op minimaal 10 meter afstand als u een uitgevallen elektriciteitsleiding tegenkomt. Vermijd contact met geladen items waarop de lijn kan rusten, zoals een hek, een auto of een lichtmast.

De nasleep

Nadat de storm voorbij is en u de schade begint te evalueren, is het van cruciaal belang om uit de buurt van overstroomde gebieden te blijven. Als er nog iemand is, zeg dan dat ze weg moeten blijven en hulpdiensten moeten bellen. Stormen kunnen catastrofaal zijn voor een gemeenschap, maar de nasleep kan moeilijk zijn om mee om te gaan. Er kan echter een kans zijn om uw hoofd stroombron te repareren en bij te werken door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. Tijdens een orkaan zijn overstromingen en harde wind niet de enige gevaren. Daarom is het van cruciaal belang om uiterst voorzichtig met elektriciteit om te gaan. Als u zich zorgen maakt over meer elektrische problemen die niet genoemd zijn, kunt u het beste de elektricien bij u in de buurt raadplegen. Wanneer u zich in Utrecht begeeft kunt u bellen met Utrecht elektriciens.